The type (chòi , tum , phòng lạnh, phòng vip ...)

     

Nhà hàng ngoài việc phục vụ yêu cầu ăn uống của quý khách hàng thì nhà hàng còn đồng loạt thể hiện không gian thoải mái cho khách hàng với hàng loat hình thức như: chòi, tum, các loại phòng lạnh, phòng vip.....