Restaurant cây Bưởi 2 - Công Đoàn

     

Nhà hàng cây Bưởi 2 - Công Đoàn
Đường Sông Hậu, Bãi Cát, Q.Ninh Kiều, TPCT
Tel: 0710.3768433 - Fax: 0710.3769972