Restaurant cây Bưởi 5 - Hoàng Gia

     

Nhà hàng cây Bưởi 5 - Hoàng Gia
Số 108A, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TPCT
Tel: 0710. 3827 333 - 3684 999 - Fax: 0710. 3827 333