Gỏi Bò Cây Bưởi

Nguyên liệu được lựa chọn từ Bò tơ chính hiệu cùng với công thức chế biến đặc biệt của đầu bếp nhà hàng Cây Bưởi

 

Danh mục:
Mô tả

Mô tả

Nguyên liệu được lựa chọn từ Bò tơ chính hiệu cùng với công thức chế biến đặc biệt của đầu bếp nhà hàng Cây Bưởi chắc chắn sẽ cho thực khách một cảm nhận khó phai.