CHUỘT ĐỒNG QUAY LU

     

Chuột đồng quay lu là món được làm từ chuột đồng, người miền Tây gọi là “nai đồng quê” vừa ngon vừa lạ miệng, đây là một trong những món đặc sản Miền Tây Nam Bộ