NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI 2

 Đường Sông Hậu, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
 Tel: (0292) 3768 433

NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI 2

 Đường Sông Hậu, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
 Tel: (0292) 3768 433

NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI 2

 Đường Sông Hậu, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
 Tel: (0292) 3768 433