THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 – HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI

Thông báo lịch hoạt động Hệ thống Nhà hàng Cây Bưởi.
Mọi thông tin liên hệ vui lòng gọi:
+ Nhà hàng Cây Bưởi 2: 02923 768 433 + Nhà hàng Cây Bưởi 3: 02923 737 666 + Nhà hàng Cây Bưởi 6: 02923 754 777 *Hotline: 1800 9297

One thought on “THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 – HỆ THỐNG NHÀ HÀNG CÂY BƯỞI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1800 9297