THỨC ĂN:

SƯỜN HEO XÔNG KHÓI

Món ngon mỗi ngày

119,000 đ / Đĩa

CHÂN GIÒ HEO XÔNG KHÓI

Tính KG

HEO SỮA QUAY

Đặt trước

Theo thời giá

CHẢ GIÒ HẢI SẢN HONG KONG

Món ngon mỗi ngày

119,000 đ / Đĩa

CÁ THÁT LÁT RÚT XƯƠNG CHIÊN XẢ ỚT

Món ngon mỗi ngày

149,000 đ / Đĩa

CÁ HỒI SASHIMI

Món ngon mỗi ngày

209,000 đ / Đĩa

SƯỜN HEO XÔNG KHÓI

Món ngon mỗi ngày

119,000 đ / Đĩa

CHÂN GIÒ HEO XÔNG KHÓI

Tính KG

HEO SỮA QUAY

Đặt trước

Theo thời giá

CHẢ GIÒ HẢI SẢN HONG KONG

Món ngon mỗi ngày

119,000 đ / Đĩa

CÁ THÁT LÁT RÚT XƯƠNG CHIÊN XẢ ỚT

Món ngon mỗi ngày

149,000 đ / Đĩa

CÁ HỒI SASHIMI

Món ngon mỗi ngày

209,000 đ / Đĩa

CƠM RANG HẢI SẢN

119,000 đ / Đĩa

CƠM RANG CÁ MẶM

119.000 đ / Đĩa

CƠM RANG CỦA BIỂN

119.000 đ / Đĩa

CƠM RANG DƯƠNG CHÂU

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO GIÒN HẢI SẢN

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO THẬP CẨM

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO THỊT BÒ

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO HẢI SẢN

119,000 đ / Đĩa

CƠM RANG HẢI SẢN

119,000 đ / Đĩa

CƠM RANG CÁ MẶM

119.000 đ / Đĩa

CƠM RANG CỦA BIỂN

119.000 đ / Đĩa

CƠM RANG DƯƠNG CHÂU

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO GIÒN HẢI SẢN

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO THẬP CẨM

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO THỊT BÒ

119,000 đ / Đĩa

MÌ XÀO HẢI SẢN

119,000 đ / Đĩa

CHUỘT ĐỒNG QUAY LU

320,000 đ / Kg

CHUỘT ĐỒNG CHIÊN NƯỚC MẮM

320.000 đ / Kg

CHUỘT ĐỒNG CHIÊN SẢ ỚT

320.000 đ / Kg

CHUỘT ĐỒNG XÀO LẮN

320,000 đ / Kg

HEO RỪNG NƯỚNG

Nướng Chao - Sa tế

139,000 đ / Đĩa

THỊT HEO RỪNG

Hấp nước dừa - Xào lăn

169,000 đ / Xững

DÊ TƯƠI

Nướng Chao - Sa tế

119,000 đ / Đĩa

DÊ TƯƠI HẤP NƯỚC DỪA

199,000 đ / Đĩa

DÊ TƯƠI XÀO LĂN

199,000 đ / Đĩa

ĐÙI DÊ TÙNG XẺO

199,000 đ / Đĩa

CHUỘT ĐỒNG QUAY LU

320,000 đ / Kg

CHUỘT ĐỒNG CHIÊN NƯỚC MẮM

320.000 đ / Kg

CHUỘT ĐỒNG CHIÊN SẢ ỚT

320.000 đ / Kg

CHUỘT ĐỒNG XÀO LẮN

320,000 đ / Kg

HEO RỪNG NƯỚNG

Nướng Chao - Sa tế

139,000 đ / Đĩa

THỊT HEO RỪNG

Hấp nước dừa - Xào lăn

169,000 đ / Xững

DÊ TƯƠI

Nướng Chao - Sa tế

119,000 đ / Đĩa

DÊ TƯƠI HẤP NƯỚC DỪA

199,000 đ / Đĩa

DÊ TƯƠI XÀO LĂN

199,000 đ / Đĩa

ĐÙI DÊ TÙNG XẺO

199,000 đ / Đĩa

BEEFSTEAK

139,000 đ / Phần

Bò tơ lúc lắc + Khoai tây chiên

139.000 đ / Phần

Bò tơ xào bông hẹ - Cải rổ

149.000 đ / Dĩa

Bò tơ xào cải mầm - Măng tươi

149,000 đ / Dĩa

Bò tơ xào cải ngồng tỏi

 

165,000 đ / Đĩa

Bò tơ

Nhúng giấm - Nướng - Bò né - Kho bầu

Tính theo kg

Lòng Bò

Luộc Xả - Cơm Mẻ - Xào khóm

139,000 đ / Đĩa

Lẩu cơm mẻ

219,000 đ / Lẩu

DÊ TƯƠI XÀO LĂN

199,000 đ / Đĩa

ĐÙI DÊ TÙNG XẺO

199,000 đ / Đĩa

BEEFSTEAK

139,000 đ / Phần

Bò tơ lúc lắc + Khoai tây chiên

139.000 đ / Phần

Bò tơ xào bông hẹ - Cải rổ

149.000 đ / Dĩa

Bò tơ xào cải mầm - Măng tươi

149,000 đ / Dĩa

Bò tơ xào cải ngồng tỏi

 

165,000 đ / Đĩa

Bò tơ

Nhúng giấm - Nướng - Bò né - Kho bầu

Tính theo kg

Lòng Bò

Luộc Xả - Cơm Mẻ - Xào khóm

139,000 đ / Đĩa

Lẩu cơm mẻ

219,000 đ / Lẩu

DÊ TƯƠI XÀO LĂN

199,000 đ / Đĩa

ĐÙI DÊ TÙNG XẺO

199,000 đ / Đĩa